Klub

Mestský volejbalový klub Zvolen
Základná škola Námestie mládeže 587/17
960 01 Zvolen
Klub bol založený v roku 1990.

Kontakt: marek.rojik@mvkzvolen.sk, 0903 359 254

Výbor:
Ing. Marek Rojík – prezident klubu

Ing. Martin Vaško – viceprezident

Ján Benko ml. – tajomník

Bc. Darina Hlaváčová – hospodár

Kontrolno riadiaca komisia
Ing. Michal Orolín
Pavel Bartík – manažér
Jozef Vidiečan

Hospodár klubu:
Darina Hlaváčová

Organizační pracovníci:
Juraj Závišický

Pavel Bartík

Realizačný tím:
Ing. Martin Vaško  – diplomovaný tréner

Juraj Jeránek – tréner kadetov a juniorov

Martina Hassová – trénerka kadetov a juniorov

Ing. Marek Rojík – tréner mladších žiakov

Petra Kamenská – trénerka mladších žiakov

Jozef Vidiečan

Milan Beskydiar

lekár Mudr. Jozef Hudec